8. Memorijalni park

DSCN5344

DSCN5344
Memorijalni park sa spomen kamenjem s hrvatskih stratišta, prema nacrtu Ante Pađena, već je pri kraju s uređenjem. Započinje iza temelja crkve Sv. Nikole i ide prema Krbavskom polju. Na ogradnom zidu stavit ćemo spomen kamenje sa svih poznatih naših stratišta, Jazovki, Bleiburga, Križnih putova, jama, prikrivenih grobišta i sl. Pri dnu zida bit će mogućnost za paljenje svijeća. Tu će vjernici moći zapaliti svijeću i za one za čiji se grob ne zna. Na sredini parka je replika Vukovarskog križa Šime Vidulina.

Temelji stare crkve Sv. Nikole su sačuvani da se istakne kontinuitet naših stradanja na ovim prostorima. U grobnice na tom prostoru sahranili smo brojne kosti koje su bile u grobnicama stare crkve i u groblju oko nje, a koje su kosti moderni vandali bagerima zgurali u nasipe. S poštovanjem i molitvom pokupili smo ih prilikom gradnje Crkve hrvatskih mučenika i pohranili ih u novu grobnicu na prostoru bivše crkve sv. Nikole biskupa. Na toj grobnici bit će redovno vanjski oltar na Dan hrvatskih mučenika.