6. Branimirov portal s križem – priznanje Hrvatske

branimirov portal

branimirov portal
6. lipnja 879. papa Ivan VIII. uputio je pismo hrvatskom knezu Branimiru u kojem među ostalim piše: „Kada smo naime na dan Uzašašća Gospodinova služili misu na žrtveniku sv. Petra, digosmo ruke uvis i blagoslovismo tebe i cio narod tvoj i cijelu zemlju tvoju, da možeš ovdje uvijek spašen tijelom i dušom sretno i sigurno vladati zemaljskom kneževinom.“

To je prvo međunarodno priznanje hrvatske države. U to vrijeme nije bilo u poznatom svijetu jače ustanove i većeg autoriteta za priznanje državne suverenosti. Od Branimirova vremena Hrvatska je bila definitivno prema Zapadu i zapadnom kršćanstvu. U Sopotu kraj Knina pronađen je zabat s križem prema kojem je izrađen gornji dio portala glavnih vrata na Crkvi hrvatskih mučenika. U sredini zabata je Branimirov križ koji je već postao simbol našeg kršćanstva. Na potpornim stupovima portala stoje godine: 879 i 2010. Prva označuje godinu prvog priznanja hrvatske države, a druga godinu dovršenja portala. Među Branimirovim nazivima nalazi se i: DUX CROATORUM (knez Hrvata). Ovdje smo si uzeli slobodu i stavili naslov cijeloj crkvi: MARTYRIBUS CROATORUM (Hrvatskim mučenicima). Branimirov portal je dar kanadskih Ličana.

O, mučenici hrvatski

O, mučenici hrvatski

O, Kralju mučenika svih, što krunom slave kruniš njih,
Ti sve što zemlju prezreše, u rajske dižeš krajeve.

O, mučenici hrvatski, uslišite nam molitve,
Vi zvijezde svijetle na nebu, dovedite nas Isusu.

Dobrostivo nas pogledaj, i molitvu nam uslišaj,
Mi pobjednike slavimo, proštenje grijeha prosimo.

U njima Ti pobjeđuješ, svjedoke svoje miluješ,
Pobijedi naše pakosti, o djelitelju milosti.

Povijesni pregled

Pronađite nas na