Bilten za veljaču 2016.

BILTEN ŽUPE

SV. NIKOLE BISKUPA – UDBINA - CRKVA HRVATSKIH MUČENIKA

Godina II. – br. 2. – veljača 2016.

 

GODINA MILOSRĐA - KORIZMA 2016.

 

Obratite se! – Zašto?

Čistom srijedom ili Pepelnicom ulazimo u ozbiljno i sveto vrijeme korizme. To vrijeme dvostruko je obilježeno: s jedne strane postom, molitvom i pripremom na veliki blagdan naše vjere, blagdan proslave Kristove muke i uskrsnuća i s druge strane - vlastitim obraćenjem, popravljanjem onoga što u našem životu ne ide najbolje, ispravljanjem osobnih mana i nedostatak. Jednom riječju korizma je obilježena nastojanjem da postanemo bolji, pred Bogom i ljudima.

            Pokušajmo malo dublje ući u motivaciju tih promjena na koje nas poziva Isus u svome evanđelju, na koje nas liturgijskim vremenom korizme poziva Crkva. Zašto se je potrebno obraćati, zašto se tako snažno naglašava potreba za obraćenjem, okretanjem od starog načina života? Zašto nije dovoljno dobro živjeti kao prije, kao do sada? Što nas pokreće da doista krenemo putem obraćenje?

            Za neke to će biti strah od moguće Božje kazne. Istina da Bog zlo kažnjava, a dobro nagrađuje, ali jednako tako daje svakome priliku da se obrati i zaživi novim životom. Ali prava motivacija za obraćenje nije strah od Božje kazne. Bilo bi to nesavršeno obraćenje, nesavršeno kajanje. Savršeno obraćenje i savršeno kajanje uvijek je pokretano ljubavlju.

Zar Krist na vrhuncu svoje muke - na križu - izgleda kao onaj koji je došao prosuti svoj gnjev zemljom i naplatiti sve krivice. Sigurno ne! Upravo suprotno, Krist na križu izgleda kao onaj koji je na sebe preuzeo sve krivice, na sebi naplatio sve kazne i zauvijek došao ljude osloboditi od njihovih opačina. Sam reče jednom: Nisam došao osuditi svijet, nego spasiti! S križa je molio: “Oče oprosti im jer ne znaju što čine!” Ako se ove korizme jače zagledamo u križ znat ćemo s njega pročitati kolikom nas je ljubavlju Bog ljubio i to će biti naš motiv za vlastito obraćenje = odgovoriti na Božju ljubav! Uzvratiti Gospodinu za sve što je za nas učinio, upravo na taj način da postanemo bolji, drugačiji, pred Bogom i ljudima.

Stoga neka nam ove korizme ne bude teško moliti, činiti pokoru, odreči se poneke stvari kako bi i mi iskazali ljubav drugima, a ponajviše onima koji su potrebniji od nas. Neka ova korizma bude – ne samo odricanje ovoga ili onoga – neka ova korizma bude vježbanje dobrote, velikodušnosti, svladavanja – da ne skačemo na svaki mali nesporazum. Neka nam Božja ljubav prema nama bude motivacija, poticaj da učinimo svijet mrvicu boljim, uvijek mjenjajući najprije sebe sama.

*BLAGDAN PRIKAZANJA GOSPODINOVA U HRAMU – SVIJEĆNICA, 2. II.

SVETA MISA U 17 SATI I PROCESIJA SA SVIJEĆAMA

* ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA, 10. II. – OBRED PEPELJENJA – SVETA MISA U 17 SATI

Svijećnicu ili Prikazanje Gospodinovo u hramu slavimo 40 dana poslije Božića, u utorak, 2. veljače. Sveta misa je u 17. sati. Na misi će biti blagoslov svijeća i procesija kako nam već vrijeme dopusti. Osobito pozivamo djecu i mlade da dođu na procesiju jer je to blagdan kada je Isus kao dijete prikazan u hramu, to jest Marija i Josip došli su Bogu u hram zahvaliti za dar života, za dijete Isusa koje im je Bog podario. Prikazali su ga Bogu prema židovskom običaju iza čega se krije dublje značenje da Bog sa svakim od nas ima svoj plan. Sv. Luka zapisa u svom evanđelju: «Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. - Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun… Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: "… Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.» (Lk 2,22-32).

Na prvu nedjelju u veljači, 7. veljače, Crkva slavi Dan Života. Ovaj je spomendan vezan za blagdan Svijećnice. Prilika je da svi Bogu zahvalimo za dar života i tolike Božje darove koje ničim nismo zaslužili. Te nedjelje na misi s nama biti će poznati kantautor duhovnih pjesama Luka Balvan, porijeklom iz Banja Luke. U tijeku mise i nakon mise predstavit će nam nekoliko svojih skladbi. Na ovaj način nastavljamo tradiciju da na Dan života imamo koncert nekog od izvođača duhovne glazbe. Podsjećam lani je to bila klapa iz Šibenika - Pivači sv. Jakova, a preklani zbor župe Belafuža iz Zadra.

LUKA BALVANrodio se 1967. god. u Banjoj Luci u rimokatoličkoj obitelji kao četvrto dijete oca Mirka i majke Ane. Kršten je u crkvi Sv. Antuna Padovanskog. Krajem osnovne škole počinje svirati u školskom zboru, a paralelno s tim i u folkloru.

Godine 1986. Upisuje Fakultet strojarstva u Zagrebu, gdje je apsolvirao na Višoj školi. Dolaskom u Zagreb dolazi u dodir s katoličkim seminarima za evangelizaciju i duhovnim vježbama koje vode istaknuti hrvatski teolozi. Od tog trenutka počinje njegovo duhovno rađanje i spoznaje kako je duhovna dimenzija vrlo važan i bitan element u čovjekovom životu. God. 1993. izdaje svoj prvi album “Ne boj se, jer ja sam s tobom”. Album izlazi pod geslom “pjesme Bogu i čovjeku” i taj ga moto vodi sve do danas. Vjeruje kako je Bog utkan u cijeli život, u obitelj, posao, probleme, domovinu. Kreće na samostalne turneje po Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, te nastupa u sklopu hodočašća mladih po cijeloj Europi. Od 1994. god. Počinje voditi tečajeve za školu gitare po župama i samostanima. U proljeće 1995. god. Izlazi mu drugi album pod naslovom “Samo me jednom pogledaj”. Odlučuje se na jedan pomak u izboru pjesama te pjeva Bogu, obitelji, domovini, uz prisustvo stalnog mota “pjesme Bogu i čovjeku”. Nakon što mu je obitelj morala iseliti iz rodnoga grada Banja Luke 1993. god., zbog ratnih okolnosti, na poticaj prijatelja posvećuje pjesmu svome rodnome gradu. U suradnji s Banjalučkim vikarijatom i Zajednicom Hrvata sjeverozapadne Bosne započinje projekt “Ima jedan grad”.

Od izlaska prvog albuma intenzivno razmišlja kako bi duhovna obnova u narodu preko pjesama došla do svake obitelji. U tom pogledu osmislio je nacionalni projekt “Vjeronaučne pjesme za sve uzraste”. U proljeće 1996. god. u suradnji s Katehetskim uredom Nadbiskupije zagrebačke izlazi istoimeni album gdje se Luka pojavljuje kao autor projekta. Cilj je projekta duhovna obnova svih uzrasta preko najpoznatijih sakralnih pjesama koje se godinama pjevaju u katoličkoj crkvi u Hrvata. Od 1995.god. član je Hrvatske glazbene unije, a od 1997. god. HKZ “MI”. U ljeto 1997. otvara glazbeno – izdavačku kuću “GITARA”, koja se bavi izdavanjem nosača zvuka i izvršnom produkcijom. Svjestan kako bez Božje pomoći ništa više ne bi mogao napraviti Luka slijedi svoje srce i ide za tim kako bi u potpunosti ispunio plan koji je Bog za njega namijenio i kako bi bio dostojan zvati se imenom čovjek.

Ove godine korizma rano počinje, već na Stepinčevo, 10 veljače pada i Čista srijeda ili Pepelnica. Sveto korizmeno vrijeme u Godini milosrđa vodi nas pomirenju s Bogom, poziva na izmirenje jednih s drugima i donosi mir svakoj vjerničkoj duši. Za odrasle to je dan posta i molitve. Sveta misa je u 17 sati i obred pepeljenja. Pepeo nas podsjeća na prolaznost zemaljskog života i kako svoje životne korake, svoje zemaljske dane treba uvijek iznova usmjeravati prema vječnosti, u susret Ocu nebeskom: Obratite se i vjerujte evanđelju! – Spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah povratiti.

Dan bolesnika slavimo na blagdan Gospe Lurdske, 11. veljače kada je i svjetski Dan bolesnika. Na svetoj misi u 17 sati, nakon evanđelja biti će mogućnost primiti sakrament bolesničkog pomazanja, najuzvišenije molitve Crkve za ozdravljenje duše i tijela. Svake godine za taj dan pape redovito šalju svoju poruku svim bolesnicima svijeta.

Korizmena hodočašća nasta-vljaju se petu godinu za redom. Naš Udbinski dekanat, zajedno sa Senjskim dekanatom hodočasti na treću korizmenu nedjelju, 28. veljače. Ovogodišnja korizmena hodočašća u znaku su Godine milosrđa. Po uobičajenom programu okupit ćemo se u Crkvi u 15 sati na pobožnost križnoga puta. Za vrijeme pobožnosti svećenici obaju dekanata biti će na raspolaganju za ispovijed. U 17 sati svetu misu predvodit će naš biskup mons. Mile Bogović. Nakon mise u kripti biti će prezentacija župa oba dekanata, uz sliku i riječ obići ćemo župe naših dekanata da se bolje upoznamo s kulturnom baštinom, crkvama i pastoralnom praksom u obadva dekanata. Poslije toga u Pastoralnom centru biti će priređeno druženje za sve hodočasnike i domaće župljane. è Te nedjelje nema prijepodnevne mise u 10 sati kako bi se svi okupili u zajedništvu dekanatskih hodočašća.

Župni vjeronauk ovo polugodište organizirali smo po slijedećem rasporedu:

Utorak je dan za naše najmlađe: u 16 sati I. i II. razred. Na misu u 17 sati i vjeronauk poslije mise dolazi naših devet ovogodišnjih prvopričesnika. Za njihove roditelje i njih biti će roditeljski sastanak u utorak, 16. veljače, nakon mise u 17.30 sati. Osim dogovora za slavlje Prve svete pričesti bit će prigoda i za malu katehezu roditeljima, zajedno s prvopričesnicima.

Srijedom vjeronauk je u 16 sati za IV. i V. razred, a naši vice-krizmanici (VI. i VII.) razred imaju susret poslije mise u 17.30 sati.

Mlade okupljamo petkom nakon mise, a to su naši osmaši i poneki srednjoškolac koji su se već krizmali. Vjerujem da i oni imaju i potrebu i želju, a sad da još nađu i volje doći na ove susrete za mlade. Susreti za mlade svojevrsna su „ulaznica“ za sve druge aktivnosti i sudjelovanja na biskupijskim i drugim susretima katoličke mladeži.

KALENDAR   ZA   MJESEC VELJAČU 2016.

1. Pon.  
2. Utor. SVIJEĆNICA – Dan posvećenog života – sv. misa u 17 sati
3. Srij. Sv. Blaž – misa u 17sati – blagoslov grla
4. Čet.  
5. Pet.  
6. Sub.  
7. NED. 5. NKG – Dan života – gost Luka Balvan na misi u 10 sati
8. Pon.  
9. Utor.  
10. Srij. Čista srijeda - PEPELNICA -   STEPINČEVO – sv. misa u 17 sati
11. Čet. Gospa Lurdska – DAN BOLESNIKA – bolesničko pomazanje
12. Pet.  
13. Sub.  
14. NED. 1. KORIZMENA – Hodočašće Gospićkog dekanata
15. Pon.  
16. Utor. Roditeljski sastanak za prvopričesnike u 17.30 sati
17. Srij.  
18. Čet.  
19. Pet.  
20. Sub.  
21. NED. 2. KORIZMENA – Hodočašće Otočkog dekanata
22. Pon.  
23. Utor.  
24. Srij.  
25. Čet.  
26. Pet.  
27. Sub.  
28. NED. 3. KORIZMENAHodočašće Senjskog i Udbinskog
29. Pon.  

Bog i/ili šečer?  

Nedostajalo je 5 minuta do 16 sati. Dvadese-tak djece, svi iz 3a, tog popo-dneva su bili jako uzbuđeni, nemirni, bučni. Točno u 16 u učionicu je ušla vjeroučiteljica kako bi započeo najavljeni pisa-ni test iz vjero-nauka. Oni koji ga prođu bit će pripuštenu na Prvu sv. pričest.

   Isti tren je nastupila opća tišina i sva djeca u s nestr-pljenjem iščeki-vala pitanja.

1. pitanje: “Tko je Bog?” počela je diktirati učiteljica.

2.pitanje: “Kako znate da Bog postoji ako ga nitko nikada nije vidio?” Nakon dvadesetak minuta sva djeca su učiteljici predala odgovore. Ona ih pročita jednog po jednog. Prvih 19 bili su manje-više ponavljanje onoga što ih je vjeroučiteljica poučavala na satovima vjeronauka: “Bog je naš Otac, stvorio je nebo i zemlju, more i sve što postoji.”

Svi odgovori su bili vrlo slični i svi su zaslužili da budu pripušteni na Prvu pričest. Potom učiteljica prozove Luku, sitnog, vrlo živahnog plavog dječaka. Zamolila ga je da dođe do njenog stola i predala mu je njegov test te ga zamolila da, glasno, pred svima, pročita svoje odgovore.

Luka, u strahu da će se osramotiti pred cijelim razredom, te da neće ići na Prvu pričest, brizne u plač. No, učiteljica ga ohrabri te on, ipak, jecajući počne čitati: “Bog je poput šećera kojega mi mama svako jutro otopi u mlijeku za doručak. Ja ne vidim šećer u šalici ali, ako ga mama slučajno zaboravi staviti, odmah osjetim njegov nedostatak. Eto, tako i Bog iako ga ne vidimo. Ako ga nema, naš život je gorak, bez ukusa.” - Veliki pljesak je odjeknuo učionicom, a učiteljica je zahvalila Luki na originalnom, jednostavnom i tako istinitom odgovoru.

Potom je dodala:“Vidite djeco, ono što nas čini mudrima nije da znamo puno stvari, nego da smo uvjereni da je Bog dio našega života. Nemojmo zaboraviti dodavati ovaj ŠEĆER u naše živote!”

Izdaje Župni ured Sv. Nikole biskupa – Crkva hrvatskih mučenika

Trg sv. Nikole 1 – 53234 UDBINA - tel. (053) 778 610

- www.chm-udbina.com.hr   -   e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

03LukaBalvan

03LukaBalvan
04LukaBalvan
04LukaBalvan
02LukaBalvan
02LukaBalvan
01LukaBalvan
01LukaBalvan
vrataMilosrdja02
vrataMilosrdja02
svijecnica01
svijecnica01