Kalendar Crkve hrvatskih mučenika za 2014. godinu

kalendar chm

kalendar chm
Svaki kalendar Crkve hrvatskih mučenika ima osnovnu ideju koja se onda razvija na dvanaest listova – mjeseci, u riječi i slici. Za ovaj kalendar uzeta je kao tema sama Crkva koja je raščlanjena na dvanaest slika i popratnih tekstova koji, zapravo, prenose dvanaest poruka tog zdanja. U vrijeme izgradnje išlo se za tim da se u zdanje „udahne“ naša vjera i kultura s posebnim naglaskom na mučeničku nit u hrvatskoj povijesti. U nekim segmentima to je uspjelo više a u nekima manje. No, sa zadovoljstvom je uočeno da hodočasnici mogu dobro očitati pojedine poruke Crkve.

Da bi oni to lakše činili dobro će im doći i ovaj kalendar koji je zapravo, svojevrstan vodič kroz dobar dio projekta, jer neki dijelovi još nisu dovršeni pa nisu ni uključeni. Nedostaje glavna slika iza oltara (radi je Kuzma Kovačić), nije još uređen prostor ispod Crkve ili kripta, gdje je predviđena „učionica hrvatske povijesti“, kako netko reče. Nisu uređeni ni muzej ni knjižnica, niti je stavljen Zapis popa Martinca. No, građevinski je Crkva dovršena i ona već sada ima mnogo toga hodočasnicima reći, a ovaj kalendar pomoći će da taj govor bude što razumljiviji. U kalendar su umetnuta i imena onih Hrvata katolika koji su bili žrtve nepravde i nasilja razne vrste. Njihova imena su posebno označena da se vidi razlika između njih i proglašenih svetaca. (mbs)